Fredrik Krüeger, Business Support Director Ikano Bank

Jag har arbetat med Magnus under flera år i olika roller inom Ikano bank. Magnus har bred och djup kunskap inom hela HR området och har under flera år aktivt medverkat i flera områden för att bygga och utveckla medarbetarprocesserna inom Ikano gruppen. Magnus har fungerat som matrischef till mig under några år och hans sätt att arbeta speglas av att bygga förtroendefulla relationer, hela tiden fokusera på att identifiera de HR områden där det finns all anledning att samarbeta inom oavsett om du arbetar inom Ikano Finans, Ikano Fastighet, Dendro madrassproduktion, Habitat gruppen, Ikano försäkring eller Ikano kapitalförvaltning. Magnus och jag har arbetat i olika projekt, bland annat tog vi tillsammans fram det som idag är Ikano:s ledarskapsförmågor samt implementering av ledarskapsprogram. Magnus är ödmjuk, resultatfokuserad och är extremt bra på att förankra den övergripande strategin i den operativa verkligheten, en minsta sagt viktig egenskap för en matrischef.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *