Bengt Göran Andersson, Divisionschef Kronägg

Jag har haft nöjet att få hjälp utav Magnus i Kronäggs arbete med att utveckla vårt interna samarbete, få gemensamma värderingar och öka förståelsen för varandra i företaget och därigenom få större och bättre genomslag i våra affärsförbindelser med våra kunder.

Magnus har en enorm förmåga att kunna titta på de stora strategiska frågorna och få dem omsatta i vad som är viktigt både här och nu och i ett längre perspektiv.
Han har ett ödmjukt sätt men samtidigt är han väldigt tydlig i sin framtoning om vad han tror behöver göras för att nå de målsättningar som Kronägg har satt upp.

Jag upplever att hans kompetens inom HR frågor och hans stora erfarenhet utav att arbeta med många olika människor från många olika kulturer har skapat en stor förståelse och djup inom detta område och denna kunskap delar Magnus med sig på ett enkelt, okomplicerat och kreativt sätt.

Jag kan varmt rekommendera Magnus som samarbetspartner om Ni funderar på att lyfta er själv eller företaget till oanade höjder

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *