Mike King, Retail Manager IKEA Singapore/Malaysia/Thailand

I have worked with Magnus in the same management team and found him to be a great strategic partner. Capable of seeing a big picture and also able to translate this into digestible actions for teams to follow and execute. He was instrumental in devising the people retention strategy in IKEA Singapore/ Malaysia/Thailand, reversing a trend into a positive development and reducing co-worker turnover to a rate well below the industry average.

He is able to give straightforward feedback, often observing traits and behaviours that others miss and giving insightful feedback based on these observations, he was very much appreciated by his colleagues in this area. He always focused on working with people and business together, coupled with high natural energy levels and a solution based pragmatic approach that consistently brought results and improvements.

 

Gemma Brierley, Sustainability Director Kingfisher, former Chief Operations Officer Ikano Retail Asia

During the time we worked together in the same management team in Ikano retail Asia, What Magnus impressed me the most is his ability to cut through the complexities and focus on the most important issues. He kept his focus and drove consistent changes throughout the organisation. One of his achievements during this period – ‘equal pay for equal work’ which gave our part-time co-workers the same hourly rates as our full-time co-workers – was something that we in the management team were all very proud of. To create ‘a great place to work’ was his passion and ambition that inspired us all. On a personal note, I always appreciated Magnus’ direct feedback and input that had helped us work better together as a team.

Daniel Skoghäll, VD Ikano Fastigheter

Som affärsområdeschef för Ikano Fastigheter har jag jobbat tillsammans med Magnus under en längre period. Under dessa år växte Ikano Fastigheter i en snabb takt. I vår tillväxt, då liksom nu, finns ett stort fokus på att vår utveckling möjliggörs av våra medarbetare. Medarbetare som drivs av gemensamma värderingar, en vilja att arbeta tillsammans och en stark övertygelse att utveckla ett attraktivt erbjudande till våra kunder. Magnus har i sin roll som HR chef för Ikano och även i sin roll att bistå Ikano Fastigheter i HR frågor varit en mycket viktig samarbetspartner för att rekrytera, utveckla medarbetare och chefer samt bygga en gedigen HR plattform som grund för en uthållig tillväxt.

Nor Atikah Abdul Rashid, HR Manager IKEA Cheras

Working with Magnus is aspiring. He is a great teacher and is always good at guiding our team to a solution. When we worked with our people plan in the region, Magnus always secured a good solution. He made us feel that we are a big part of it and we have accomplished something, together. He converts problems into opportunities and we feel satisfied with our decision. All was done in a straight-forward and simple approach.

Bengt Göran Andersson, Divisionschef Kronägg

Jag har haft nöjet att få hjälp utav Magnus i Kronäggs arbete med att utveckla vårt interna samarbete, få gemensamma värderingar och öka förståelsen för varandra i företaget och därigenom få större och bättre genomslag i våra affärsförbindelser med våra kunder.

Magnus har en enorm förmåga att kunna titta på de stora strategiska frågorna och få dem omsatta i vad som är viktigt både här och nu och i ett längre perspektiv.
Han har ett ödmjukt sätt men samtidigt är han väldigt tydlig i sin framtoning om vad han tror behöver göras för att nå de målsättningar som Kronägg har satt upp.

Jag upplever att hans kompetens inom HR frågor och hans stora erfarenhet utav att arbeta med många olika människor från många olika kulturer har skapat en stor förståelse och djup inom detta område och denna kunskap delar Magnus med sig på ett enkelt, okomplicerat och kreativt sätt.

Jag kan varmt rekommendera Magnus som samarbetspartner om Ni funderar på att lyfta er själv eller företaget till oanade höjder

Daniel Skoghäll, VD Ikano Fastigheter

Som affärsområdeschef för Ikano Fastigheter har jag jobbat tillsammans med Magnus under en längre period. Under dessa år växte Ikano Fastigheter i en snabb takt. I vår tillväxt, då liksom nu, finns ett stort fokus på att vår utveckling möjliggörs av våra medarbetare. Medarbetare som drivs av gemensamma värderingar, en vilja att arbeta tillsammans och en stark övertygelse att utveckla ett attraktivt erbjudande till våra kunder. Magnus har i sin roll som HR chef för Ikano och även i sin roll att bistå Ikano Fastigheter i HR frågor varit en mycket viktig samarbetspartner för att rekrytera, utveckla medarbetare och chefer samt bygga en gedigen HR plattform som grund för en uthållig tillväxt.

Fredrik Krüeger, Business Support Director Ikano Bank

Jag har arbetat med Magnus under flera år i olika roller inom Ikano bank. Magnus har bred och djup kunskap inom hela HR området och har under flera år aktivt medverkat i flera områden för att bygga och utveckla medarbetarprocesserna inom Ikano gruppen. Magnus har fungerat som matrischef till mig under några år och hans sätt att arbeta speglas av att bygga förtroendefulla relationer, hela tiden fokusera på att identifiera de HR områden där det finns all anledning att samarbeta inom oavsett om du arbetar inom Ikano Finans, Ikano Fastighet, Dendro madrassproduktion, Habitat gruppen, Ikano försäkring eller Ikano kapitalförvaltning. Magnus och jag har arbetat i olika projekt, bland annat tog vi tillsammans fram det som idag är Ikano:s ledarskapsförmågor samt implementering av ledarskapsprogram. Magnus är ödmjuk, resultatfokuserad och är extremt bra på att förankra den övergripande strategin i den operativa verkligheten, en minsta sagt viktig egenskap för en matrischef.

 

Christian Rojkjaer, Ikano Retail Asia MD, former Habitat Group CEO 

I have worked with Magnus in both Habitat Group and in Ikano Retail Asia and know him as a passionate HR Manager that is not afraid of change and of speaking up when there is something in the business that needs to be addressed. Being straightforward and sincere he digs into topics that the business needs to address but may not be willing or able to do. He is stress resistant & energetic, and with his good “HR tool box” he works hard to identify and implement the change agenda a business needs – Magnus can work both on strategic and operational level – building trustful relations across a business.

 

Gerard Jansen, Store Manager IKEA Damansara 

Magnus joined us as Regional Human Resource Manager at a time where we needed a People strategist to lead us in building a solid people agenda. He very quickly and systematically  managed to get our organisation on a 3 year plan focusing on areas from which to build a strong people foundation. Through his leadership and guidance, we have managed to secure that strong foundation for growing our people. Today, we are managing not only to do more business but we are doing better business through higher productivity and better competence. We have reduced staff turnover. We have increased co-worker engagement, and we have today a more strategic and conscious approach to working with succession-planning. In short, we are truly on the road to making Ikano Retail Asia a great place to work.

I believe Magnus greatest strengths are that he listens and that he truly cares – a potent combination. Because he truly listens, he is able to identify the exact needs and concerns of the people. Because he really cares, he always works hard to help people identify their development needs and overcome obstacles and fears. This wins him the trust and confidence of the people, getting the team on board and committed to his agenda very quickly. Magnus also has a strong belief that the way forward is to build local competence and local leadership.

I have worked 20 years at IKEA, and I rate Magnus as one of the most effective and competent HR professional I have worked with at IKEA. As a co-worker, I rate him as one of the most sincere and warm colleague I have worked with.

 

Christian Rojkjaer, Ikano Retail Asia MD, former Habitat Group CEO

I have worked with Magnus in both Habitat Group and in Ikano Retail Asia and know him as a passionate HR Manager that is not afraid of change and of speaking up when there is something in the business that needs to be addressed. Being straightforward and sincere he digs into topics that the business needs to address but may not be willing or able to do. He is stress resistant & energetic, and with his good “HR tool box” he works hard to identify and implement the change agenda a business needs – Magnus can work both on strategic and operational level – building trustful relations across a business.