Produkter och Tjänster

Hur jag arbetar

NI

Det är era egna ambitioner som bestämmer hur mycket ni är beredda att investera i era medarbetarprocesser

JAG

Jag kommer till er organisation med ett öppet sinne, jag har inga förutfattade meningar – tillsammans identifierar vi vad som är relevant för er.

VI

Det handlar om idag och imorgon – de initiativ vi formulerar tillsammans ger oss en bild och en god uppfattning av vad vi vill förflytta för att nå de mål vi har med våra medarbetar processer i framtiden

Bygga en ömsesidig affärsrelation

Om mig

Magnus Fristedt

  • HR är min bakgrund och kärnkompetens – arbetat inom IKEA och Ikano gruppen under 13 år i internationell och multikulturell miljö
  • Passion för människor som en integrerad del av affären.
  • Fantastiska saker sker om människor är delaktiga i att sätta mål och vi arbetar tillsammans för att följa upp framstegen. Ledarskapet är nyckeln.
  • Involverande ledarstil, lyhörd och får saker att hända.

Referenser

Kontakt

Magnus Fristedt

magnus.fristedt@boatpeople.se

+46 723 151707

BOAT People AB

Sjustensvägen 3

252 85 Helsingborg

Sweden

en_GB
sv_SE