Magnus Fristedt

Magnus Fristedt

Om mig

 • HR är min bakgrund och kärnkompetens – arbetat inom IKEA och Ikano gruppen under 13 år i internationell och multikulturell miljö
 • Passion för människor som en integrerad del av affären.
 • Fantastiska saker sker om människor är delaktiga i att sätta mål och vi arbetar tillsammans för att följa upp framstegen. Ledarskapet är nyckeln.
 • Involverande ledarstil, lyhörd och får saker att hända.

Min erfarenhet

 • HR är min kärnkompetens – arbetat i 20 år med strategisk, taktisk och operationell HR, merparten av detta i en internationell och multikulturell miljö.
 • Arbetat inom Ikano gruppen IKEA som chef och ledare de senaste 13 åren i Sverige, Luxembourg samt Sydostasien (utgångspunkt Singapore). Sammanlagt 10 år utomlands.

I mitt senaste jobb utvecklat och implementerat en medarbetarplan (people plan) för den självständiga IKEA franchisee samt köpcentra affären i Sydostasien – säkerställt att planen och HR funktionen stödjer tillväxtstrategin att öppna ett nytt IKEA varuhus varje år de närmaste 10 åren samt ett köpcentra vartannat år under samma tidsperiod.

Under åren i Singapore utvecklades personalomsättningen på ett positivas sätt (från 65% till 30%), ökat engagemang i medarbetarundersökningar (från 600 till 725 i index) samt en bättre succession för hela affären – allt detta genom en robust strategi för att bibehålla och utveckla kompetens

Under åren i Luxembourg skapat och fungerat som stöd i implementeringen av den övergripande medarbetarplanen för Ikano gruppen (divisioner inom finansiella tjänster, fastighet, försäkring, detaljhandel samt produktion/tillverkning).  Utvecklat ett strategiskt och operativt ramverk för hur Ikano arbetar med ledarskapet, inklusive ledarskapsförmågor, bedömningsverktyg samt struktur i medarbetarsamtal.

Idag

 • Sedan Januari 2016 tillbaka i Helsingborg efter att varit utomlands med Ikano/IKEA i 10 år (7 år i Luxembourg och 3 år i Singapore).
 • Startade BOAT People eftersom jag är övertygad att många företag har ett behov av att bygga, utveckla och implementera sina medarbetarprocesser.
 • Konsultuppdrag 2016 inom IKEA Singapore/Malaysia/Thailand, Ikanobank och Kronägg
 • Certifierad i GDQ®; Susan Wheelan Group Development Questionnaire,  Garuda Kompetensmodell / Fokus profil (Huvud, Hjärta, Ben modellen),  Predictive Index samt UGL handledare (Utveckla Grupp och Ledare).
 • Speaking partner att få ihop helheten i era medarbetarprocesser som kommer att göra skillnad för dig, ditt team samt ditt företag.

Läs mer

en_GB
sv_SE