Operationella HR Produkter och Tjänster

Utveckla och implementera operationell HR support som en del av den övergripande medarbetarplanen