Strategiska HR Produkter och Tjänster

Utveckla och implementera HR strategier för att säkerställa att medarbetarperspektivet reflekteras i affärsplanen